Đăng ngày: 05/05/2018 15:32:37

Nhân viên Nghiệp vụ (Công ty Fullway)

Số lượng: 1
Giới tính: Nam & Nữ
Mức lương: Thỏa thuận
Độ tuổi: 25 - 36
Liên hệ: 0251-3646068
- Yêu cầu biết Tiếng Anh - Hoa thành thạo các kỹ năng, tốt nghiệp Trung cấp liên quan trở lên.
- Phiên dịch tài liệu khi cần thiết
- Theo dõi tiến độ đơn hàng
- Giải quyết khiếu nại của khách hàng
- Báo báo tuần, tháng 
- Các công việc liên quan của bộ phận.